1 linia
2 LINIA
2

Helikon-Tex: Chest rig TMR i Guardian

TMR – TRAINING MINI RIG (Bearsofter) Mały, ale wariat – tak w najprostszy sposób możemy opisać ideę przyświecającą stworzeniu minimalistycznej…

[logo-slider]